یکشنبه بیستم مهر 1393
...

I'm gone ...

+ نوشته شده در 20:53 توسط ذره ای معلق بین زمین و آسمان.
اينجا تعطيل است... گذرت اگر افتاد فاتحه اي بخوان براي دخترکی كه، عاشقانه نوشت و عاشقانه مُرد ... براي هميشه و تا ابد ... فاتحه اي بخوان و برو ...